תנאי שימוש

אתר טרנד הינו אתר  קהילות ואנשים, אשר פתוח לקהל הרחב.

עם זאת ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק  משתמשים מהאתר מכל סיבה אשר תראה להנהלה,

וזאת מבלי ליידע  או אף להתריע את המשתמש מראש.

 

 אסור כל שימוש או פרסום בלתי חוקי (לרבות פרסום המפר צו איסור פרסום) או בלתי מוסרי, או העשוי לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, או העשוי להזיק או לפגוע בצורה כלשהי בציבור או בפרט כלשהו, בפרטיותו או בשמו הטוב.

אין להעלות לאתר כל חומר שיש לו זכות קנין רוחני כגון תמונות או מאמרים וכיוב' ללא אישור ברור ובכתב מבעלי זכויות היוצרים. אתר טרנד מסיר כל אחריות לכך ואם ידרש יעביר לידי הנפגעים פרטים של המפירים ככל שימצא בידו.

פרסום או שימוש בקובץ העשוי לפגוע, להזיק, להסתיר, לשנות או להעביר קבצי מידע שברשות המשתמש ללא ידיעתו וללא הסכמתו, אסורים. העלאתו במזיד של וירוס לאתר טרנד תגרור סילוק מיידי וחסימה לצמיתות מאתר טרנד.

העלאת פרסומת מסחרית מכל סוג שהוא בין אם בדרך ידיעה, מודעה או בכל דרך אחרת אסורים, אלא למי שקיבל לשם כך היתר מפורש, מראש ובכתב מהנהלת האתר.

המידע/התמונה שאת/ה מוסר לפרסום באתר מותר לקריאה לכל הגולשים. כ"כ מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני יהיו שייכים לאתר טרנד  והוא יוכל להשתמש בו בכל דרך הנראית לו. אתר טרנד יוכל לפרסמו בכל מקום ובכל במה שיחפוץ תוך ציון שם כותב המאמר/תמונה.

אין לפרסם ו/או להציף חומר הכולל הודעות זבל חסרי כל חשיבות ותוכן, בכל דרך שהיא. פרסומים אלה יוגדרו כ"ספאם", וינקטו פעולות כנגד המפרסם כתלות בחומרת המעשה.

מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך\למחוק כל הודעה מכל סוג שהיא הנתון לשיקול דעתה הבלעדי באתר. כמו כן מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשעות לפרק זמן מסויים או לצמיתות כל משתמש עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המערכת.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות החוקית והמוסרית להעביר מידע פרטי על גולש לידי הרשויות המוסמכות ללא רשותו של הגולש, לרבות במיקרים בהם נעשה שימוש באתר לשם ביצוע או כוונה לבצע מעשה בלתי חוקי ובמקרי חירום שבהם נשקפת סכנת חיים ברורה ומיידת לאותו גולש או לגולש אחר.

אתר טרנד אינו אחראי ולא ישא בכל אחריות למסרים, ידיעות, פרסומים מכל מין וסוג שהוא, אופי הדיונים בפורום/ קהילות/ צאט ובכלל האתר  ותוכנם, כולם או מקצתם, והאחריות בעניין זה תחול על המשתמש/ת מפרסם/מת המידע או ההודעה, ועליו/ה בלבד. המערכת לא תישא באחריות כלשהי לנזק, תקלה, אובדן וכיוצא בזה, אשר ייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מפרסום כלשהו באתר או במידע שבהם, ובכלל זה שימוש במידע או ייעוץ מקצועי או המתיימר להיות כזה (כגון חוות דעת רפואיות או משפטיות). האחריות על השימוש במידע הנמסר באתר ותוצאותיו יחולו על המשתמש/ת ועליו/ה בלבד.

את/ה תשפה את אתר טרנד בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין, עקב כל הפרה של תנאי תקנון זה.

 באתר נעשה שימוש בנתוני קוקיז שמשמש לתחזוקה התקינה של האתר, על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים על פעילות הגולשים באתר, על מנת להתאים את האתר עבורך, והתאמה של פרסומות רלוונטיות.

זכויות יוצרים

אתר טרנד הינו אתר תוכן גולשים, כלומר התוכן נוצר על ידי הודעות שמפרסמים הגולשים.

מאות  הגולשים מפרסמים באתר אין ספור הודעות ביום, ואין אפשרות לבצע בקרה על ההודעות המתפרסמות מבעוד מועד.

חשוב להדגיש שגם אם היה בכוחנו לפקח על כל הודעה אשר מתפרסמת, לא הייתה לנו אפשרות לדעת שהתוכן מפר זכויות, ולכן שיתוף פעולה מצד בעל זכויות היוצרים הוא הכרחי.

אנו נכונים לשיתוף פעולה מלא עם בעלי זכויות, תוך ציות לחוקי זכויות היוצרים והקניין הרוחני של מדינת ישראל, ועל כן, מאפשרים פנייה מסודרת של כל בעל זכויות להסרת התוכן מאתרנו.

להלן כתבה שהתפרסמה באתר Walla!:

הפורומים לא אחראיים

בית המשפט קבע שבעלי פורומים באינטרנט לא אחראים להפרת זכויות יוצרים בידי גולשים.

בית משפט השלום בתל אביב קבע כי פורום האוכל של אורט אינו אחראי להפרת זכות יוצרים ביצירות של מגזין "על השולחן" שהועלו לאתר בידי גולשים, מאחר שהיצירות הוסרו מהאתר לאחר שאורט קיבלה הודעה על כך.

בנוסף קבע בית המשפט כי אין הצדקה לחייב באופן גורף בעל אתר שמנוהלים בו פורומים לבדוק כל הודעה ששולח משתתף בפורום. בית המשפט מצא כי העלות הכלכלית של חיוב אתרים כדוגמת פורום האוכל של אורט בגין הפרת זכות יוצרים - על אף שההודעות הוסרו לאחר קבלת ההודעה - תהיה גבוהה. בית המשפט גם פסק כי אילו היתה אורט מחויבת בעלויות אלו, היא לא היתה יכולה להמשיך לקיים את הפורומים והיה נפגע אינטרס ציבורי חברתי חשוב.

http://news.walla.co.il/?w=/4007/1106759

 

באמצעות טופס צור קשר תוכל לדווח לנו על תכנים שברצונך להסיר מאתרנו.

אנא קטלג את הפנייה כ"הסרת תכנים" וציין בתוכן הפנייה קישור ספציפי וממוקד להודעה שברצונך להסיר.

אנו מתחייבים להסיר את ההודעה מהר ככל האפשר.

חוקים בצאט

השימוש באתר/צאט בכל דרך שהיא בשפה הנושאת אופי גס, מעליב, מאיים, בוטה, מטריד, מבזה, מסית, מתגרה, משתלח וכיוצא בזה, ו/או הטחת עלבונות אישיים כלפי כל אדם ו/או כלפי חברי האתר ו\או משתמשי הצ'אט אסורים בתכלית.

מערכת האתר אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות למסרים, ידיעות, פרסומים מכל מין וסוג שהוא, אופי הדיונים בפורומים ובצ'אטים ותוכנם, כולם או מקצתם, והאחריות בעניין זה תחול על המשתמש/ת מפרסם/מת המידע או ההודעה, ועליו/ה בלבד. המערכת לא תישא באחריות כלשהי לנזק, תקלה, אובדן וכיוצא בזה, אשר ייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מפרסום כלשהו בפורומים או במידע שבהם, ובכלל זה שימוש. האחריות על השימוש במידע הנמסר בפורומים ובצ'אטים ותוצאותיו יחולו על המשתמש/ת ועליו/ה בלבד.

אנו ממליצים למשתמשים שלא לחשוף כל מידע, קובץ או פרט מזהה כלשהו, כגון כתובות או מספרי טלפון, כדי למנוע הטרדות מצד משתמשים אחרים. כאמור, מערכת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, מטרד וכיוצא באלה שייגרמו עקב חשיפת מידע כזה. מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל הודעה הכוללת פרטים אלה, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

פרסום או שימוש בקובץ/מידע  העשוי לפגוע, להזיק, להסתיר, לשנות או להעביר קבצי מידע שברשות המשתמש ללא ידיעתו וללא הסכמתו, אסורים. העלאתו במזיד של קובץ זדוני לפורומים או לצ'אטים תגרור סילוק מיידי מהאתר, ובמקרים חריגים הגשת פרטים לגורמי אכיפה. 

אין להתחזות או לחקות אדם ו/או כל גורם אחר, בכל צורה שהיא.

טרנד  שומר לעצמו את הזכות למנוע כניסה לצאט ממצוטט זה או אחר, לצורך כך  טרנד  האתר רשאי  להשתמש ביישומון (applet), אשר יתקין קבצים במחשב הגולש,המסוגל לזהות את המחשב ממנו מתחבר הגולש לשירות הצ'אט של טרנד,

עם התחברותך לצאט  הנך מאשר כי ידוע לך וכי הנך מסכים,והינך מאפשר  לטרנד האתר לקרוא נתונים מהמחשב שלך,כניסתך לצאט מהווה הסכמה לכל האמור לעיל ולא תהה לך כל טענה על פי כל דין כנגד האתר או הנהלתו בגין שימוש בצאט או באתר.

השימוש באתר ייעשה תוך הקפדה על חוקי מדינת ישראל ובהתאם לתנאי שימוש המובאים כאן ולתנאי השימוש של כל פורום במערכת האתר.

גלישה נעימה , אתר טרנד trand.co.il