אני יואב פאדל מסכן שגר בקרטון..מצדיע לקוקאי5 שהצליח לאלף אותי ולהפוך אותי לכלב צייתן..
מצטער על העוול שעשיתי לו לאחרים ולאחרות נודר לצום בכיפור אמן