שלום, Guest
שם משתמש: סיסמה: זכור אותי
ברוכים הבאים לפורום בענייני הצאט

פה המקום לדבר על כל מה שקשור לצאט מה שמפריע מה שרוצים לשנות גם דברים טובים אם יש כאלו

TOPIC: אז יש יותר מאלוהים אחד? מה זה עקרה?מה זה צדיק?

אז יש יותר מאלוהים אחד? מה זה עקרה?מה זה צדיק? לפני 2 שנים 1 חודש #1337

תקראו בריכוז ובלי היסח דעת ולא תוך כדיי ,,,אחרת אין טעם!
להגיע לכאן אין טעם אם לא קראתם את הפוסטים הקודמים בנושא
אין גם טעם לקרוא בריפרוף...
אדגיש שהפוסט הזה מלמד המון
אדגיש גם שהפוסט הזה יקים את זעמם של רובכם עליי
ואל תתעצלו..ותגיבו בביטול...תקראו בנסיון להבין!
להזיק לכם בחיים זה לא ..יכול רק לעזור.

נסכם לכם
פרק א כולו בריאה של "אלוהים" והוא מתעסק בחומר בני אדם כבני אדם ולהם ניתן ניברא הכל לשרתם..."הבל" של אלוהים
פרק ב כולו בריאה של יהווה והוא מתעסק בנפש ברוח בנשמה בתפקידו של האדם לקיים את החיים והאדמה.."קין" של יהווה <מה שמסביר לנו אולי מדוע לא רצה יהווה להמית את קין על רצח הבל>

משגורשו מגן עדן הוחלט לקצר את ימיהם שכן אם לא, הם יהיו בדיוק כמו האלוהים וכל ההבדל בין אלוהים לאדם הוא עץ החיים...

אחרי סיפור קין והבל מגיע שת <2 גרסאות לבואו של שת לעולם>
1."וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת ....אז הוחל לקרא בשם יהוה" <לשת נולד אנוש>
2."ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת" <היחיד בתנך שנולד בדמותו ובצלמו של אדם>

עכשיו מתוארת שוב שושלת מאוד מתוחכמת

שת בן כמה היה שנולד לו בכורו..ובאיזה גיל היה במותו...<תמיד יצויין שמו של בכורו בלבד לא מספרים את שמותיהם של הנולדים האחרים..>
ואז בכורו של שת <אנוש> בן כמה היה שנולד בכורו ובן כמה היה במותו...
אנו רואים שמבכור לבכור...יורד הגיל שבו מולידים את הבכור הבא..ויורדת תוחלת החיים...
אדם היה בן 130 כשהוליד את שת ואדם מת בגיל 930
שת היה בן 105 כשהוליד את אנוש...שת מת בגיל 912
אנוש היה בן 90 כשהוליד את קינן ..ואנוש מת בגיל 905
קינן היה בן 70 כשהוליד את מהללאל וקינן מת בגיל 910
מהללאל היה בן 65 כשהוליד את ירד ומהללאל מת בגיל 895
יצויין שפתאום המגמה מתהפכת ושוב עולה תוחלת החיים <אחרי שאת חנוך לקח האלוהים ואין יודעים מתי הוא מת ואם בכלל מת>
זתומרת שלא ניתן לקצר את חיי ימי האדם...והאכילה מעץ החיים עוברת בגנטיקה ויש סיכוי שמחסום האלף יפרץ...
שימו לב שעד כה תמיד צויין שם הבכור בלבד ולגבי השאר נאמר "ויולד בנים ובנות"
רק אצל נוח מציינים את שמות כל הנולדים ...שם חם ויפת!

במקביל לכל זה ירדו בני האלוהים ולקחו להם בנות אדם ולהם נולדו נפילים ...שימו לב שכתוב "וגם אחרי כן"
"הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשר מעולם אנשי השם"

ידוע שהגנטיקה לא מאפשרת עירוב זנים...לא יתכן שסוס ולביאה יולידו צאצאים שיחזיקו מעמד...
יש צורך בהתאמה גנטית של לפחות 98% על מנת להתרבות...וגם זה לא סביר שיחזיק אם לא מדובר במאה אחוז..
דוגמא:
סוס ואתון הם אולי 98 אחוז ולכן יוולד להם ה"פרד" אבל הפרד הוא עקר וההתרבות לא תתקיים!
<קצת מסביר את התופעה של העקרות>

אם בני האלוהים התרבו עם בנות האדם משמע הייתה התאמה גנטית כמעט מלאה....והם המשיכו והתרבו גם אחרי כן
זתומרת שאלוהים ובני אדם התאמה ב-DNA
אבל יש בעיה נוצר זן מתרבה של נפילים גיבורים <גיבורים אין הכוונה לגיבורי ישראל... כי אם לכאלה שגוברים על אחרים ענקים חזקים בלתי מנוצחים>
השימוש במשפט "גם אחרי כן" אומר לנו שנוצרו בני אדם עם גנטיקה בעייתית ושלא ניתן לחזור חזרה לגנטיקה המקורית...והנכונה.
אין מספיק בני אדם עם גנטיקה מקורית בשביל לייצר עוד בני אדם עם גנטיקה מקורית וכל הגנטיקה כבר שונתה ולא אפשרי לחזור אחורה לנורמאל!

ועכשיו למה שיביא את חמתם של הפרשנים ואנשי הדת עליי

אני טוען ואוכיח שגם יהווה וגם אלוהים לא מרוצים מהמצב שנוצר באנושות...בכוונה אומר גם וגם כי לטענתי יהווה הוא אחד מתוך קבוצת האלוהים ואלוהים הם לא אחד!
ועכשיו להוכחות

אני מחלק את הדברים ל-מה חושב האלוהים על המצב ולמה חושב יהווה על המצב.. <והכל כתוב לא המצאתי>

לפני כן רק נבין שהמילה להשחית פירושה גם כמקולקל וגם כלהרוס תיכף תבינו למה זה חשוב
נתחיל ביהווה
1."ויאמר יהוה לא ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה"
2.וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום: {ו} וינחם יהוה כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו: {ז}
"ויאמר יהוה אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם"

מזכיר לכם שיהווה אחראי על סיפור הבריאה השני הרוח הנשמה הנפש הלב ..והוא טוען פה שכל זה רע..רוחו לא תדון באדם....יצר מחשבת ליבו רק רע
וצריך להשמיד את כל מי שיש בו נשמה, כולל את הבהמה והעוף...הוא טוען שהנגע הרע יסודו בנשמה! ודגש על כך שהוא רוצה "למחות" אותו מהאדמה!
<לראייתי אין הוא רואה בעיה בבהמה ובעוף...כי אם רק באדם אבל כיוון שהבהמה והעוף נבראו עבור האדם ואנו רוצים למחות את האדם אין צורך יותר בבהמה ובעוף>


לעומת זאת מה חושב אלוהים?
1.וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ
2.ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ
"ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמים"

מזכיר לכם שאלוהים אחראי על סיפור הבריאה הראשון...אין נשמה אין נפש הכל מכניקה שבראשה הושם האדם...
ומה בעצם אומר פה אלוהים הבשר התקלקל "השחית כל בשר את דרכו" הנגע הרע עובר בבשר ועל כן הוא רוצה "להשחית" אותו מהארץ...ולראייתי הבהמה והעוף הם חלק מהבשר שצריך להשחית מהארץ......
<רמז מפורש שעל מנת להאכיל את הזן המיוחד של הנפילים, נוצרו זנים מיוחדים של בשר וגם הבהמה והעוף הושחתו<התקלקלו> עקב כך>אולי אמבות אולי השד יודע מה....

יש לנו בפירוש 2 גישות שונות של 2 אלוהים שונים שמצביעים על סיבה שונה לבעיה שנוצרה
אחד רוצה להשחית מהארץ אחד רוצה למחות מהאדמה..
ולאלה שעוד מפקפקים ההמשך עשוי לעצבן אתכם לגמרי...
אז בואו נמשיך כשחייבים לזכור את עניין ה"בשר"


אני טוען ואוכיח גם שאלוהים ציווה על נוח דברים מסויימים שהיו חשובים לו ויהווה ציווה דברים אחרים....
נזכיר לפני זה שעוד לא היה בשר כשר או לא כשר, מפריס פרסה או לא מפריס פרסה....

מה מצווה אלוהים?


1."ובאת אל התבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך אתך"
2."ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל התבה להחית אתך זכר ונקבה יהיו"
3. "מהעוף למינהו ומן הבהמה למינה מכל רמש האדמה למינהו שנים מכל יבאו אליך להחיות"
"ויעש נח ככל אשר צוה אתו אלהים כן עשה"


מה מצווה יהווה?

1."ויאמר יהוה לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה"
2."מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו"
3.גם מעוף השמים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ
"ויעש נח ככל אשר צוהו יהוה"

<מאמר מוסגר לראשנה בתנך מוזכר התואר צדיק....ואם תרצו לדעת מה הוא צדיק תתהו על קנקנו של נוח!>


איזה גדול נוח אה? עושה גם מה שמצווה אותו אלוהים וגם מה שמצווה אותו יהווה למרות שיש הבדל ניכר

אחד רוצה זוגות השני רוצה שבעיות....מעוף השמיים
אחד מבדיל בין בהמה טהורה לבהמה לא טהורה השני כל הבהמות עבורו אותו דבר בשר.


עכשיו לביצוע

1.ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול <הוראה של יהווה ושל אלוהים>
2. מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרה ומן העוף וכל אשר רמש על האדמה<הוראה של יהווה בלבד>
3.שנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהים את נח<הוראה של אלוהים וגם כתוב כאשר צווה אלוהים>

ועכשיו לבעיה הגדולה שנעלמת מהעין

"והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו"
זכר ונקבה מכל בשר? זו הוראה של אלוהים והיא סותרת את ההוראה של יהווה...יהווה לא מעוניין בכל בשר, אלוהים כן.

שימו לב אלוהים צוה ויהוה סגר בעדו....מה הכוונה סגר בעדו...
אני מניח שהפרשנות אומרת שיהווה סגר את התיבה למנוע את המיים לחדור...אבל זה לא הגיוני כי לא יהווה פתח את התיבה... נוח הוא זה שפתח את התיבה!
"ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התבה אשר עשה"
אז מה כן?
לראייתי נוח בנוסף לביצוע כל שאר ההוראות מביא גם את הבשר <המטוציות הבשר מהזן הלא ידוע אלה שנוצרו למאכל לנפילים אולי> לתיבה ויהוה סגר מבעדו...כלומר...אלה לא נכנסים!!!!!!
כלומר יהווה מונע מנוח לבצע הוראה אחת של אלוהים שקשורה לבשר.

מה שקורה עכשיו הוא שיהווה הולך לא עוקב אחרי התהליך ולא כל כך מעניין אותו מה יקרה מי שנשאר לעקוב זה אלוהים...

ומקץ המבול מצווה אלוהים לצאת מהתיבה....כשכל מה שמעניין אותו זה יאללה אודרוב פרו ורבו ...תתרבו ....
"וידבר אלהים אל נח לאמר: {טז} צא מן התבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך אתך: {יז} כל החיה אשר אתך מכל בשר בעוף ובבהמה
ובכל הרמש הרמש על הארץ הוצא אתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ"


מישהו יכול להבין למה אלוהים לא אומר לנוח יאללה צאו מהתיבה כולכם וזהו? למה הוא מפרט לנו מה צריך לצאת מהתיבה?
1. אתה ואשתך בניך ונשי בניך
2.כל החיה
3.בשר
4.עוף ובהמה
5.רמש

מישהו יכול להבין למה כתוב בפירוט כל מה שיצא מהתיבה?<שוב פירוט>
אפשר לכתוב שכולם יצאו וזהו...

"ויצא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו: {יט} כל החיה כל הרמש וכל העוף כל רומש על הארץ למשפחתיהם יצאו מן התבה"
1.נוח אישתו בניו ונשות בניו
2.כל החיה
3.עוף
4. רמש

חסר לנו בשר ובהמה....

מזכיר לכם שיהווה לא שם ולא רוצה גם להיות שם , אלוהים מלווה את התהליך
והנה הצדיק נוח מרגיש בחסרונו של יהווה ומקים לו מזבח ...והוא זובח מהבהמה הטהורה שיהווה ציווה להכניס לתיבה...<על כן הוכנסו 7 זוגות כי אם היה רק זוג אחד לזבוח אותם משמע להכחיד אותם>

את נוח לא מעניין אלוהים הוא נשמע להוראות אלוהים אבל הוא מחפש את יהווה וזובח לו

תתפלאו גם זה לא כל כך עוזר יהווה לא רוצה להופיע עדיין

"וירח יהוה את ריח הניחח ויאמר יהוה אל לבו לא אסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעריו ולא אסף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי"

הריח מצא חן בעיני יהוה אבל הוא לא מופיע הוא מדבר אל ליבו הוא מדבר לעצמו ונשבע שלא יוסיף לפגוע באדמה ובחי בעבור חטאיו של האדם...

יש פה שינוי גישה כי בבריאה השניה יהווה קושר את זה שאין שיח ואין חיים באדמה כי אין את האדם לקיים אותם....
ופה יהווה מנתק את הקשר בניהם... הוא אומר שהשיח והחי לא תלויים עוד באדם על מנת שיתקיימו...
"עד כל ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף ויום ולילה לא ישבתו"

למרות שהזבח ליהווה ..יהווה לא מופיע לא מדבר ולא רוצה להתערב במה שקורה... מי שמופיע זה אלוהים...
"ויברך אלהים את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ"
הוא מסביר להם מעט כללי התנהגות כשמה שחשוב לו זה תתרבו תמלאו את הארץ...
אני בכוונה לא מפרט מה ההוראות של אלוהים לנוח על מנת לא להכנס לדיון נוסף ועל מנת להגיע לנקודה...
ראינו פה שיש יהווה ויש אלוהים...קשה להתווכח עם זה !
ומה שלדעתי סוגר את החותם על כך זה הסוף...
בנו של כנען חטא ולא נרחיב ולא נפרש מה היה שם
כשקם נוח ומגלה מה עשה לו בנו של כנען הוא מקלל את כנען "ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו"

ומה שבהחלט חשוב בעיניי
הוא קובע ומראה לנו הבדלה בין אלוהים לבין יהווה...
"ויאמר ברוך יהוה אלהי שם ויהי כנען עבד למו: {כז} יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם ויהי כנען עבד למו"
<למו=לו>
בפשטות :
יהווה הוא אלוהי שם...וכנען עבד שלו...<של שם>
יפה אלוהים ליפת <כלומר אלוהים הוא אלוהי יפת> וכנען הוא עבד שלו גם <של יפת>

על פוסט זה לא אקבל תודות ברור לי למה
אבל אין להתווכח את שעולה מן הכתוב....יש פה אלוהים שפונה ומצווה דברים מסויימים...ויש פה יהווה שפונה ומצווה ומורה דברים דומים אבל קצת אחרים...
יש פה גם הבדל בגישה של נוח כלפי אלוהים לעומת הגישה של נוח כלפי יהווה.
הוא נשמע להוראות אלוהים נשמע להוראות יהווה..אבל הוא זובח ורוצה למצוא חן בעיניי יהווה בלבד...
ואלה שיטענו שזה אותו אחד אז...
צר לי אבל אתם מבזים את האלוהים בטענה שהוא סכיזופרן....
עם הידע הזה אתם מוזמנים לקרוא את עקדת יצחק..ולהבין אותה לשם שינוי אחרת....

*כל הזכויות שמורות
קוקאי5
על פוסט זה מודים לך:: lilo, נ י ק ל ס, -silence, ניסימיקו, ♥דויד♥

נדרשת התחברות או רישום על מנת להגיב או לכתוב פוסטים.

אז יש יותר מאלוהים אחד? מה זה עקרה?מה זה צדיק? לפני 2 שנים 1 חודש #1338

ערב טוב.

ראשית, פוסט מרשים ומחכים. שיחקת אותה.

להלן מספר הערות:

1. נכון ששת הוא היחיד שכתוב עליו שנוצר בצלמו ודמותו של אדם, אבל לדעתי – בפועל מה שזה אומר, זה שקין והבל דמו לחווה, ושת היה דומה לאבא שלו.

2. בציון השושלות - שם הבן הבכור צוין, כי היתר לא היו רלוונטיים לסיפור. זה שלשת היו עוד אחים זה נחמד, אבל נח היה דור עשירי מאדם, והוא מצאצאי שת, וכל היתר נמחו במבול, אז למה לבזבז אנרגיה ולהקשות על מתמודדי חידון התנ"ך עם שמות וגילאים מיותרים? אגב: גם לאברהם אבינו היו בנים ובנות נוספים, שמחבר התנך לא ראה צורך להתעכב עליהם, והוא רק ציין אותם בדרך אגב, בלי גילאים שלהם או של אברהם, ובלי יותר מידי פרקי שושלת.

3. לגבי נח – צוינו שלושת הבנים, בגלל שמהם החלה פחות או יותר השושלת החדשה, אחרי שכל מי שקדם להם קיבל שכרון מעמקים באדיבות אלוהים, או יהוה אלוהים, יוצרי סדרת "המבול". מיותר לציין שלנח לא היו בנים נוספים, ככל הנראה בגלל הסיפור שלא רצית להיכנס אליו עם חם...

4. לגבי בני האלוהים ובנות האדם – על פניו, מאחר והאדם הוא יציר כפיו של האלוהים, והוא נעשה "בצלמנו כדמותנו" – הרי שההתאמה הגנטית מובנית. אגב: "ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" – הנה, שחור על גבי לבן, שיש יותר מאלוהים אחד, כך שכל החששות שלך על אם יקבלו את דבריך ואיך יקבלו – אולי מבוססים, אבל תהיה רגוע...
בנוסף, שמת לב שיש הקבלה חלקית לסיפור הבריאה השני? בסיפור הבריאה השני האדם הוא יציר כפיו של האל, והאישה נוצרה מהאדם, כך שבני האלוהים ובנות האדם נשמע כמו תחילת השוביניזם. אמנם השמות של האל הספציפי לא מסתדרים, כי את האדם בסיפור השני יצר יהוה, אבל אם נצא מנקודת הנחה לא מופרכת שאלוהים זו קבוצת אלים שכללה גם את יהוה – מי יודע..

5. מעניין שמאז שאמר יהוה "לא ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה" עד שבאמת מישהו מת בגיל ה"צעיר" הזה של 120 – עברו מעל 13 דורות בספירת ראשים, ומעל 1000 שנים בספירת ימים.

6. לגבי נח – כתוב שהוא צדיק, אבל כתוב "צדיק בדורותיו". כלומר: גם בציונים שהמחבר חילק לגיבורי הסיפור – היתה מידה של יחסיות. היא נתן משקל למקום ולסביבה. בדור של נח, (שזה לא משנה אם תבדוק את יהוה או את אלוהים, שניהם הסכימו שכל מי ששם צריך לבצע צלילה עמוקה) – נח הוגדר צדיק. האם הוא היה נחשב צדיק גם בדור מאוחר יותר (נניח עם אברהם, או בתקופת משה)? מסופקני. אם כי לשמחתו של נח – הוא לא נשאר מספיק זמן כדי לבחון את התיאוריה הזו, והסתפק ב 950 שנים...

7. אגב: שאלה מתמטית: "מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו" – אז כמה באמת הוא ציווה? 2? 4? 7? 14? ואני אסביר. "שבעה שבעה איש ואשתו" – שבע זה מספר אי זוגי, כך שעל פניו - לא יכלו להיות זוגות "איש ואשתו", אז בהכרח צריך להגיד שהוא מדבר על 7 זוגות, שזה 14 יחידות. האם החוק הזה תפס גם ללא טהורות, ואז היו 2 זוגות, דהיינו 4?

8. לגבי סגירת התיבה ופתיחתה – לדעתי הפירוש שלך נכון, ואלוהים סגר את הדלת אחרי כניסת נח והחבורה. אבל שים לב: כשנח נצטווה לבנות – הוראות היצור היו ברורות: " צוהר תעשה לתיבה, ואל-אמה תכלנה מלמעלה, ופתח התיבה, בצידה תשים". יש חלון בחלק העליון, ופתח מהצד. ומאחר והסכמנו שהפרוש שלך נכון – הרי שאם האל סגר את התיבה מבחוץ – נח לא יכול היה לפתוח את הדלת מבפנים. ואכן, כשנח רוצה לפתוח את התיבה – " ויסר נוח, את-מכסה התיבה, וירא, והנה חרבו פני האדמה" – הוא יוצא מהגג...

9. האמור בסעיף 8 לא סותר את העובדה שאני מסכים עם הפרשנות שלך לגבי מניעת כניסת המוטציות, מפני שאחרת – מה הרעיון במבול? כולם השחיתו את דרכם, ואת המושחתים יצילו בתיבה?

10. לגבי הבהמות שלא מוזכר שיצאו מהתיבה – מעניין שכל החיים נכחדו מהעולם, הבהמות לא יצאו מהתיבה ועדיין נח מצא בהמות להקריב על המזבח. מה שמעיד שככל הנראה המחבר ייחס חשיבות משנית לציון מפורט מהצד הפרקטי, כלומר: כשאלוהים ציווה – הוא פירט את כל מי שצריך לצאת. כשנח קרא לכולם החוצה – מצוין מי יצא בקבוצות גדולות יותר – "כל החיה" כולל את הבהמות והבשר. שים לב שזה גם תואם את סיפור הבריאה הראשון – אלוהים, המופיע בפרק א', הוא זה המפרט בכל יום מה נברא, כולל חיה ורמש ועוף, בזמן שבסיפור השני – יהוה ברא אדם, אשה, חיות שדה ועוף השמים. כלומר: רמת פירוט מצומצמת יחסית. וכאן, הציווי המפורט לנח בא מאלוהים, לא מיהוה, ולכן רמת הפירוט המוגזמת.

11. נח אכן קובע הבדלה בשייכות בין בניו לבין אלוהים ויהוה, מה שמעניין זה, שלמרות שאברהם, שמהווה צאצא ישיר של שם, אמור להיות כפוף ליהוה – עדיין אלוהים מתערב ובוחן אותו. פרט מעניין הוא המשפט: " כי עתה ידעתי, כי-ירא אלוהים אתה, ולא חשכת את-בנך את-יחידך, ממני", הנאמר על ידי לא אחר מ" ויקרא אליו מלאך יהוה, מן-השמיים", מה שמעיד שבסלט של האלוהים – החלוקה לא חד ערכית כמו שהיית מצפה.

המשך ערב מקסים.


***ט.ל.ח.***
על פוסט זה מודים לך:: שיראל, -silence

נדרשת התחברות או רישום על מנת להגיב או לכתוב פוסטים.

אז יש יותר מאלוהים אחד? מה זה עקרה?מה זה צדיק? לפני 2 שנים 1 חודש #1339

התנסחת עילה לעילה... אהבתי את הפוסט שלך לחלוטין
אני דווקא רואה שאנחנו מסכימים על הרוב :)
להזכירך הפוסט נועד להראות שיש יהווה ויש אלוהים שונים
2 הערות לי להערות שלך...
1.כשמוציא נוח את את כל החיה מהתיבה הוא מוציא לדעתי את הבהמות הטהורות..
ועל ידי כך הוא מתחמק מהוצאת הבשר שאלוהים צווה ואין לו להוציא
ומקיים את הוצאת הבהמה הטהורה שיהווה ציווה ....

ולגבי מלאך יהווה
2."ויקרא אליו מלאך יהוה, מן-השמיים....כי עתה ידעתי, כי-ירא אלוהים אתה, ולא חשכת את-בנך את-יחידך, ממני"
עבור מלאך יהווה...יהווה הוא אלוהים! ולא יהווה ! לכן הוא אומר ירא אלוהים אתה
המלאך מכנה את יהווה אלוהים ובצדק... כי הוא אחד מהאלוהים...הוא לא רואה צורך לכנותו יהווה.

קוקאי5

נדרשת התחברות או רישום על מנת להגיב או לכתוב פוסטים.

אז יש יותר מאלוהים אחד? מה זה עקרה?מה זה צדיק? לפני 2 שנים 1 חודש #1340

וואי וואי. אני לא יודעת מה לעשות עם זה עכשיו!
פשוט לא יודעת. מה אעשה איתך קוקאי מה?!!!
כל מה שהבאת כולל סימוכין.. מעידים על נכונות מסקנותיך.(אני בהלם!!!)
מפאת השעה המאוחרת.. אגע רק בנושא האלוקים.
לפי דבריך יש יהווה אחד. כל השאר הם אלה שציוונו בלוחות הברית "לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַל פָּנָי" -אי לכך יש כמה אלים. אבל יהווה הוא אחד! ורק ביהווה עלינו להאמין.(כי אנחנו עם ישראל בני שם)
ובכדי לחדד את זה.. ולראות שאתה באמת לא טועה. ולא מטעה... הלכתי לבדוק ואני שוב מבולבלת.
ראיתי בהמשך בספר שמות לא'.. (פשוט רצתי לבדוק מי למעשה נתן לנו את התורה בהר סיני ומי הוציאנו מארץ מצריים). נאמר שם יהווה (שמות לא', יב') " וַיֹּאמֶר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר. יג וְאַתָּה דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, לֵאמֹר, אַךְ אֶת-שַׁבְּתֹתַי, תִּשְׁמֹרוּ:" וכו'. --- יהווה!! עד כה סבבה.
אבל עם זאת... נאמר שהתורה נכתבה באצבע אלוהים (לא יהווה) "שְׁנֵי לֻחֹת הָעֵדֻת לֻחֹת אֶבֶן כְּתֻבִים בְּאֶצְבַּע אֱלֹהִים"(שמות, ל"א, י"ח). כתוב שם באצבע אלוהים ולא יהווה.
שני שמות לאלוקים שלנו שמשתנים במקרא?
גם בספר דברים פרק ה' משתמשים בשם האלוקים גם ביהווה וגם באלוהים.
"וַתֹּאמְרוּ, הֵן הֶרְאָנוּ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ אֶת-כְּבֹדוֹ וְאֶת-גָּדְלוֹ, וְאֶת-קֹלוֹ שָׁמַעְנוּ, מִתּוֹךְ הָאֵשׁ; הַיּוֹם הַזֶּה רָאִינוּ, כִּי-יְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם וָחָי"
שמו נזכר גם כיהווה אלוהינו. וגם ידבר אלהים את האדם וחי. אלוהים!
בהמשך לימוד עוד כמה פרקים שני השמות מופיעים שוב ושוב....אז מה זה אומר???

נדרשת התחברות או רישום על מנת להגיב או לכתוב פוסטים.

אז יש יותר מאלוהים אחד? מה זה עקרה?מה זה צדיק? לפני 2 שנים 1 חודש #1341

שיראל ראי תשובתי לדיסלכת על מלאך יהווה שמדבר על אלוהים...

לפשט לך את זה..יהווה הוא אלוהים....
יהווה יכול להקרא אלוהים כי הוא אלוהים אבל זה לא אומר שאין עוד אלוהימים...
זה רק אומר שיהווה הוא אחד מהאלוהים

אני מתנצל מראש ואין הדוגמא שאביא מעידה על גבהות רוח או נפש
פשוט זה יפשט לך את העניינים.


קוקאי הוא אדמין ולילו היא אדמין ושיראל היא אדמין ויחד יעשו האדמינים את צאט טרנד :)
ויחליט האדמין כי צריך רדיו באתר ויעשה האדמין רדיו וירא האדמין כי טוב הרדיו...
ויאמר האדמין <לילו>נעשה לנו פורום באתר ויעש האדמין <קוקאי> את הפורום
וירא האדמין<שיראל> כי טוב
אני קוקאי האדמין היחיד שלכם ולא תעשו לכם אדימינים אחרים
אני קוקאי כתבתי את הצאט ואת חוקי הצאט וזה אומר שהצאט וחוקיו ניתנו לכם על ידיי האדמין!
אז מה אני? אדמין או קוקאי?
אני אחד מן האדמינים.....
ותצווה האדמין על אופק להתנהג יפה ולעלות למצלמה..ויעלה אופק למצלמה כדברו של האדמין...
אבל רצה אופק למצוא חן בעיני קוקאי האדמין ......וישתה וישמח וירקוד במצלמה
כדבר קוקאי האדמין...

ברור נכון?

האדמין :)

נדרשת התחברות או רישום על מנת להגיב או לכתוב פוסטים.

אז יש יותר מאלוהים אחד? מה זה עקרה?מה זה צדיק? לפני 2 שנים 1 חודש #1342

בהמשך שיחתנו בצאט, הגענו למסקנה שיהווה הוא כנראה השולט על כל האלוהימים. (בהנחה שישנם עוד)
אז למה לעולם לא נפגשנו במשפט בתורה או בהמשך בכל התנ"ך.. בו נאמר "ויאמר יהווה לאלוהים" ???

נדרשת התחברות או רישום על מנת להגיב או לכתוב פוסטים.

עורכים ראשיים: קוקאי5